Gaze-Bike_LOGO_svart-grön_svart_bgr_SMALL

SV/ENG

 

SV

Några tips för användning av trådlöst headset

 

Ladda ej med andra kablar än den som medföljer headsetet. Övriga laddningsanordningar kan bränna sönder laddningen, t.ex. Nokialaddare.

 

Bluetooth Headsetet kan bara vara kopplad till en mobiltelefon i taget. För att aktivera den mot annan mobiltelefon, måste den först raderas från den första mobiltelefonen.

 

LOS – Line Of Sight; fri linje mellan de ihopparade enheterna, påverkar kvalitén på ljudet och kan minska räckvidden markant. Ett Bluetooth Headset konsumerar mer energi om inte LOS föreligger pga ”omsändningar” mellan sig självt och den mottagande apparaten.

Ett Bluetooth Headset konsumerar mer energi ju längre ifrån mottagande apparat den är, vilket påverkar batteritiden i.e. samtalstiden.

För bästa mottagning där du har dålig täckning, t.ex. på landet, är headset att föredra samtidigt som du håller mobilen en bit ifrån dig. Detta för att signalen delvis kan absorberas av ditt huvud när du håller mobilen mot örat då täckningen är dålig.

Räckvidden för ett Bluetooth Headset är direkt relaterad sändningseffekten, vilken påverkar energiåtgången och därmed samtalstiden.

I vissa fall kan det förekomma att kvalitén på ljudet minskar då ett Bluetooth Headset börjar bli urladdat. Detta på grund av föregående punkt, då Bluetooth Headsetet helt enkelt inte har effekt nog. Detta borde dock vara sällsynt om energikällan för Bluetooth Headsetet är en kondensator, vilken har en snävt ebbande energiåtgång, olikt ett batteri som man kan märka att det börjar ta slut när exempelvis musiken från freestylen börjar mumla.

Det finns mycket som kan störa ljudkvaliteten på ditt Bluetooth Headset. Ofta upplever du sämre ljudkvalitet i tex. bil. Vissa apparater, såsom t.ex. vissa  mikrovågsugnar, ligger på samma frekvens som Bluetooth och därmed föreligger en risk för störningar i ljud och mottagning.

Effekten på batteriet i ditt Bluetooth Headset når sin fulla kapacitet efter ett antal fulla uppladdningar.

Datorn kan endast ladda ditt headset när den är igång och inte har försatts i sparläge. Se till att datorn är påslagen och att den inte är inställd att försättas i sparläge när du vill ladda ditt headset.

Kyla gör att elektronik konsumerar mer energi. Rekommenderad användning för headsetet inom + 5 till + 55 grader.

ENG

Some hints for using a bluetooth headset

 

For correct management of the headset use only the original USB-cable when chargning the headset. Charging with other cables could destroy/burn the headset battery even though they would have the same fittings.

 

The headset can only be paired to one unit (ex. mobile phone) at the time. To activate it with another unit, you first have to erase i from the list in the first unit.

 

The computer will only charge your headset when beeing on. It does not charge your headset when beeing on standby/energy saving mode. Many computers have an automatic stand by/energy saving mode activited. So please keep this in mind when charging your headset.

 

The efficiency of the battery in your headset reaches its full capacity after a few full charges.

 

A bluetooth headset consumes more energy, the farther away from the paired phone it is, this shortens the time between every new charging, and consequently also the time of speech.

 

LOS - Line of Sight; the straight line between the two paired units is also affecting both range and quality of the sound. The headset consumes more energy if LOS is disturbed or bad. This due to it resending signals to the paired unit. LOS can even be disturbed by your own body mass, as an example having the phone in your back pocket makes the signal having to go through yourself.

 

When the headset is in need of recharging there is a low beep before it totally shuts of. When there is a need of recharging the headsets' blue light flashes quicker. Sometimes it could disconnect itself when battery level is low. Another possible sign of low battery level is that the quality of sound decreases.

 

Quality of sound can be disturbed/decreased by other units using the same frequency, such as some micro owens. Being in a car could also affect the sound etc.

 

Cold weather makes all electronic units consume more energy. Recommended temperature for the headsets is +5 to +55dgrC